In memoriam Leo Rens

Leo,

Toen we op 2 juli 1982 voor de eerste keer naar buiten kwamen als Agalev-Zandhoven, was jij daar  aanwezig. En drie maanden later stond jij als 21-jarige mee op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Van toen  af was je actief in Agalev, en in de nieuwe sociale bewegingen die in die tijd overal uit de grond rezen en waar jij hier in Zandhoven mee aan de wieg van stond; bewegingen waarin er aandacht was voor eerlijke wereldverhoudingen, milieu en duurzame toekomst.

Toen je enkele jaren later met Josine trouwde, verdween je even uit Zandhoven. Maar na enkele  jaren keerden jullie terug, eerst naar Zandhoven, later naar Pulle, en was je al gauw weer betrokken bij dezelfde organisaties.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 stond je op de tweede plaats. We hoopten twee zetels te behalen, maar dat lukte toen net niet.  In 2006 en in 2012 was jij het die de lijst aanvoerde, en telkens weer alleen naar de gemeenteraad moest trekken.  Altijd op een rustige manier heb je daar de ideeën van Groen verwoord. Zo hebben we je steeds gekend: een rustig man die heel actief was, heel consequent leefde en heel veel werk verzette. Dat maakte dat je veel respect genoot door je manier van zijn.

In de Derdewereldgroep/11.11.11-comité was je vele jaren lang één van de trekkers om de 11.11.11-actie te organiseren, maar ook bewustmakings-activiteiten voor de jongeren. Van daaruit zat je in de Gemeentelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking, en heb je mee de eerste Grenzeloze Werelddagen opgezet.   Wanneer drie jaar geleden de Oxfam-Wereldwinkel in Zandhoven van start ging, was dat een nieuw initiatief waarin je diezelfde doelstellingen kon beleven. Tussendoor gaf je nog wat Nederlandse taalles aan de asielzoekers die bij jou in de straat woonden. En je startte mee Zonnewind op, de burgercoöperatie die hier ter plaatse actief wil werken om de duurzame energie-omslag te maken. En als er al eens een dag vrij was, dan ging je meewerken met Natuurpunt in de Lovenhoek, dicht in je buurt.  Toen je kinderen op de lagere school zaten in Pulderbos, was je daar actief betrokken bij het oudercomité.  Wanneer later  je kinderen Scoutsleiders waren, ging je daar bij grote activiteiten ook al eens een handje toesteken.  

Om tussen je activiteiten door tot rust te komen, ging je potten bakken, of met de hond wandelen.

Van het potten bakken genoot je ook wanneer je dat met kinderen kon doen op de Pulse Klokken-  en Dorpsfeesten.

Voor Groen heb je vele artikels geschreven voor onze blaadjes. Want je beschikte over een goede pen.  Maar je was ook een aandachtig waarnemer, waarover je leuke cursieve stukjes kon schrijven. Daarvan verschenen er ook ooit enkele in Kerk en Leven, het parochieblad van Pulle.  

Je inzet voor Agalev/Groen was gewoon het naar de politiek doortrekken van je inzet voor rechtvaardigheid in de wereld en voor toekomst voor onze planeet op de langere termijn.  Het motto ‘DENK GLOBAAL, HANDEL LOKAAL’  heb jij echt in de praktijk gebracht.

Leo, 35 jaar lang hebben we samen gewerkt aan dezelfde idealen. We zijn je dankbaar. We zullen je missen, maar toch willen we blijven verder werken om die ideale wereld van jou dichterbij te brengen.

Datum agenda: 

donderdag, augustus 10, 2017