Milieublunders heraanleg parking Pulle

Bij de heraanleg van de parking in Pulle op de hoek van de Torenstraat en de Boudewijnlaan worden ernstige milieublunders gemaakt. Ward Belmans - lid van de Gecoro voor Groen - schreef een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van Zandhoven. Door het water rechtstreeks af te voeren naar de riolering in plaats van afvoer via een gracht wordt het water versneld afgevoerd en kan het niet in de bodem infiltreren. Dit heeft tot gevolgd dat het rioleringsstelsel meer belast wordt en dat de grondwatertafel niet wordt aangevuld.

 

Pulle, 5 februari 2018.

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Zandhoven.

 

Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

Ik stel vast dat bij de heraanleg van de parking op de hoek Torenstraat-Boudewijnlaan ernstige milieublunders gemaakt worden.

Het grootste deel van Pulle is onderhevig aan ernstige verdroging. De grondwatertafel zit hier vele  meters diep. Ik veronderstel dat goede bestuurders daarvan op de hoogte zijn. Daarom is voldoende infiltratie van regenwater in de bodem hier een must.

Voorheen kwam het grootste deel van het regenwater terecht in de gracht die naast de parking aanwezig was, en waar het dan in de bodem kon infiltreren. Nu wordt blijkbaar de parking volledig van riolering voorzien, die rechtstreeks verbonden is met de riolering langs de Boudewijnlaan. Alle regenwater zal dus versneld afgevoerd worden. En de verdroging zal dus weer toenemen.

Hoe komt het dat ons bestuur bij sommige grotere bouwwerken de verplichting oplegt om regenwater te bufferen en te laten infiltreren, en dat ons bestuur dat niet doet wanneer ze zelf een verharde parking aanleggen? Waarom werden voor de parking geen 'grasdallen' gebruikt?

Er werd hier weer een ernstige fout gemaakt tegen een duurzaam beleid.

 

Met groene groeten,

Ward Belmans

 

Tags: